Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 00:00

Αποκάλυψη: Τα κρυφά σημεία της σύμβασης της ΕΕ με την AstraZeneca

Με σβησμένα τα σημαντικότερα σημεία έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα τη σύμβαση που υπέγραψε με την ΕΕ η εταιρεία. Με τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν, είχαν καλυφτεί μεταξύ άλλων οι αναφορές στις τιμές, το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση - Στο φως φέρνει η «Αυγή» ολόκληρη τη σύμβαση, με τα κρυφά της σημεία: Στα 870 εκατομμύρια ευρώ το «κόστος των προϊόντων» (εμβολίων),

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το avgi.gr το μη λογοκριμένο κείμενο της σύμβασης της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν δημοσίευσε τη σύμβαση σε λογοκριμένη μορφή καθώς δεν φαίνονται σημαντικά σημεία της συμφωνίας όπως η τιμή και ο αριθμός των δόσεων, αφού αυτά θεωρούνται ευαίσθητα δεδομένα για τον ανταγωνισμό της εταιρείας.

Από τα σημεία που αναλύονται συνάγεται το συμπέρασμα πως η σύμβαση έχει ειδική πρόβλεψη για τις πατέντες και τα πνευματικά δικαιώματα του εμβολίου, τα οποία διατηρεί η AstraZeneca, μέχρι να εγκαταλείψει κάποιο μέρος τη σύμβαση. Συνάγεται, δηλαδή το συμπέρασμα ότι η Κομισιόν μπορούσε να διαπραγματευτεί διαφορετικούς όρους αναφορικά με την κυριάοτητα του εμβολίου.

Γι αυτό και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει η Ε.Ε. τις πατέντες, ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή των εμβολίων, είναι σημαντική και επίκαιρη. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση Τσίπρα υιοθετήθηκε ως πρόταση της Αριστεράς από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το avgi.gr κατάφερε και ανέκτησε μεγάλο μέρος των κρυφών δεδομένων, τα οποία και παρουσιάζει.

Τι προκύπτει από το έγγραφο:

 • (11.2) Μετά την εγκατάλειψη της σύμβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτήν, μπορεί να αποκτήσει άδεια ή υπο-άδεια των πνευματικών δικαιωμάτων από την AstraZeneca σε βαθμό που κριθεί απαραίτητο [λογοκριμένο]
 • (7.4) Το σύνολο του «κόστους των προϊόντων» (εμβολίων) εκτιμάται στα 870 εκατομμύρια ευρώ. Εάν το τελικό τίμημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβεί το 20% αυτού, η AstraZeneca θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν το αυξημένο κόστος παραγωγής.  
 • (7.7) Η AstraZeneca μπορεί να σταματήσει την παράδοση εμβολίων αν κάποιο κράτος – μέλος ή και η Κομισιόν καθυστερήσουν την καταβολή των δόσεων του τιμήματος για 20 ημέρες. 
 • (7.2 )(b) Η Κομισιόν θα πληρώσει τη δεύτερη δόση της πληρωμής της, εντός 20 ημερών από τη στιγμή κατά την οποία η AstraZeneca θα παρουσιάσει στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι εξαντλήθηκαν οι πόροι της πρώτης δόσης και υπάρχει πρόοδος στην παραγωγή των εμβολίων. 
 • (7.3) Τα κράτη – μέλη θα πληρώσουν τα κόστη συσκευασίας, φύλαξης και διανομής του εμβολίου. 
 • (9) Η AstraZeneca θα παραδώσει τις συμφωνημένες επιπλέον δόσεις στο κόστος παραγωγής των αγαθών έως την 1η Ιουλίου 2021, εκτός από την περίπτωση όπου η AstraZeneca εκτιμήσει, καλή τη πίστη, ότι η πανδημία δεν έχει υποχωρήσει έως την 1η Ιουλίου 2021
 • (11.1) Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η AstraZeneca έχει προϋπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους, και συγκεκριμένα προς εργολάβους παρασκευής των προϊόντων της και κατόχους πατεντών. 
 • Οι «παραλείψεις» από το συμβόλαιο
  Νωρίτερα, έχουν προκύψει εύλογες αντιδράσεις καθώς σύμφωνα με το συμβόλαιο, καίρια σημεία της συμφωνίας λείπουν, με αποτέλεσμα να προκύπτει ζήτημα διαφάνειας. Από το έγγραφο αποσιωπάται το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων και το κόστος αυτών. Από την άλλη, η Κομισιόν δικαιώνεται στο επιχείρημά της ότι η AstraZeneca είχε δεσμευθεί ρητά να παραδώσει τα εμβόλια στα κράτη μέλη.
 • Διατυπώνεται συγκεκριμένα, πως η εταιρεία δεσμεύθηκε έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της στην ΕΕ αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να παραδώσει τα προβλεπόμενα εμβόλια στα πλαίσια των «βέλτιστων προσπαθειών», κάτι το οποίο αρχικά είχε διαψεύσει η AstraZeneca.
 • Η ΕΕ αποφάσισε να δημοσιεύσει το συμβόλαιο για να υποστηρίξει το επιχείρημά της ότι η AstraZeneca δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της.

Δείτε πώς δόθηκε στη δημοσιότητα επίσημα η σύμβαση (με «λογοκριμένα» πολλά σημεία της):

Συγκεκριμένα στο άρθρο 5.4 της σύμβαση αναφέρεται ότι «η AstraZeneca θα καταβάλει βέλτιστες λογικές προσπάθειες για να παράξει το εμβόλιο σε εργοστάσια εντός της ΕΕ (για τους σκοπούς της παρούσας το σημείο 5.4 θα περιλαμβάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Συγκεκριμένα, η σύμβαση αναφέρει ότι «στο πλαίσιο αυτής της αύξησης (της παραγγελίας της ΕΕ), η AstraZeneca έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες λογικές προσπάθειές της (όπως ορίζονται παρακάτω) για να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου, χωρίς κέρδος και καμία απώλεια για την AstraZeneca, με το συνολικό κόστος που επί του παρόντος εκτιμάται ότι είναι ΧΧΧΧ Ευρώ για διανομή εντός της ΕΕ (οι «αρχικές δόσεις της Ευρώπης»), με δυνατότητα στην Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, να παραγγείλει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις (οι «προαιρετικές δόσεις»)».

«Καλύτερες λογικές προσπάθειες» σημαίνει: (α) στην περίπτωση της AstraZeneca, τις δραστηριότητες και τον βαθμό προσπάθειας που μια εταιρεία παρόμοιου μεγέθους με υποδομή παρόμοιου μεγέθους και παρόμοιους πόρους με την AstraZeneca θα αναλάμβανε ή θα χρησιμοποιούσε στην ανάπτυξη και κατασκευή ενός εμβολίου στο σχετικό στάδιο ανάπτυξης ή εμπορευματοποίησης λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ενός εμβολίου για τον τερματισμό μιας παγκόσμιας πανδημίας που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, περιορισμούς στις προσωπικές ελευθερίες και οικονομικές επιπτώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια · και

(β) στην περίπτωση της Επιτροπής και των συμμετεχόντων κρατών μελών, οι δραστηριότητες και ο βαθμός προσπάθειας που θα καταβάλλουν ή θα χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για την υποστήριξη του αντισυμβαλλομένου τους στην ανάπτυξη του εμβολίου λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ενός εμβολίου να τερματίσει ένα παγκόσμιο πανδημία που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, περιορισμούς στις προσωπικές ελευθερίες και οικονομικές επιπτώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο άρθρο 10.1. "Συμμόρφωση" αναφέρεται ότι "η AstraZeneca είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις των διαδικασιών έγκρισης των κλινικών δοκιμών και της άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου στα κράτη μέλη. Παρά τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες λογικές προσπάθειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να υποστηρίξουν την η AstraZeneca στην παροχή επιταχυνόμενης ποιότητας και τρέχουσας έγκρισης εγκαταστάσεων ορθών κατασκευαστικών πρακτικών και δοκιμών ... Η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες λογικές προσπάθειές τους για να υποστηρίξουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την AstraZeneca στις καλύτερες εύλογες προσπάθειές της για την ταχεία πρόσβαση του εμβολίου στον ευρωπαϊκό πληθυσμό μέσω πανευρωπαϊκών μηχανισμών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ρύθμισης διαδικασίες έγκρισης».

Επιπλέον στο άρθρο 18,5 σημειώνεται:

«Το μη εκτελών Μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο Μέρος για τέτοια ανωτέρα βία αμέσως μετά την εμφάνιση αυτού του συμβάντος, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Μέρος αναφέροντας τη φύση του συμβάντος, την αναμενόμενη διάρκεια του (στο βαθμό που είναι γνωστό) και οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνεται για να αποφύγετε ή να ελαχιστοποιήσετε την επίδρασή του. Η αναστολή της απόδοσης δεν έχει μεγαλύτερο εύρος και δεν έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό, τι είναι απαραίτητο και το μη εκτελών μέρος θα χρησιμοποιήσει τις καλύτερες λογικές προσπάθειες για να αποκαταστήσει την αδυναμία του να εκτελέσει και να περιορίσει οποιαδήποτε ζημιά.»

«Σε περίπτωση που η ικανότητα της AstraZeneca να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας συμφωνίας παρεμποδίζεται από μια ανταγωνιστική συμφωνία που συνάπτεται από ή για λογαριασμό του συμμετέχοντος κράτους μέλους, η AstraZeneca ενημερώνει αμέσως το συμμετέχον κράτος μέλος. Ενώ η AstraZeneca θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις καλύτερες λογικές προσπάθειες για να συνεργαστεί με τους δικούς της συμβατικούς κατασκευαστές και προμηθευτές για να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ή / και τα εξαρτήματα, ενώ το συμμετέχον κράτος μέλος θα βοηθήσει στην εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης για την παρούσα συμφωνία και την ανταγωνιστική συμφωνία. Στο βαθμό που η απόδοση της AstraZeneca βάσει της παρούσας Συμφωνίας παρεμποδίζεται από τέτοιες ανταγωνιστικές συμφωνίες, η AstraZeneca δεν θεωρείται ότι παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε καθυστέρησης λόγω των προαναφερόμενων ανταγωνιστικών συμφωνιών».

Η Κομισιόν χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο ΕΕ», αναφέρει.

Η Κομισιόν ελπίζει να είναι σε θέση να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των προκαταβολικών συμφωνιών αγοράς στο εγγύς μέλλον.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ, efsyn, Αυγή

 


Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Στη Βουλή τα σχολικά
γεύματα και οι συγχωνεύσεις
στη Νίκαια
 
«Όταν και η ίδια ντροπή
ντρέπεται»
 
«Οι ναζιστικές πρακτικές δεν
έχουν θέση στην κοινωνία»

«Η καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και η
συνεργασία των κρατών
της Μεσογείου»

Γεγονότα

CLIA: Η νέα Γενική
Διευθύντρια στην Ευρώπη

Europe Direct Piraeus

O Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας μέλος της
HELMEPA

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

EMBARK - The Series «Η
περιπέτεια μας περιμένει»

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

23 Οκτωβρίου 2021, 09.19
«Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η συνεργασία των κρατών της Μεσογείου»
Στην ανάγκη για συνεργασία, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης, με στόχο την ευημερία των...
21 Οκτωβρίου 2021, 19.28
ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά: Πρόκληση η αποφυλάκιση Πατέλη
Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πειραιά: Η αποφυλάκιση Πατέλη συνιστά πρόκληση για τους δημοκρατικούς πολίτες...
20 Οκτωβρίου 2021, 22.54
Εφτά «μνηστήρες» για την προεδρία του ΚΙΝ.ΑΛΛ.
Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής από τον πρώην πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου...

Ναυτιλία

22 Οκτωβρίου 2021, 18.04
«Καμιά ειδική μεταχείριση, κανένα προνόμιο υπέρ των συνδικαλιστών!!»
«Μέσα σε μια περίοδο όξυνσης και γιγάντωσης των Ναυτεργατικών προβλημάτων και κλιμάκωσης της επίθεσης...
21 Οκτωβρίου 2021, 19.24
Το Λιμάνι του Πειραιά φιλοξενεί το Συνέδριο “Green Port Cruise & Congress “
To 16o Συνέδριο Green Port Cruise&Congress που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φιλοξενείται από την ΟΛΠ Α.Ε. και διαρκεί από...
20 Οκτωβρίου 2021, 18.41
CLIA: Η νέα Γενική Διευθύντρια στην Ευρώπη
Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), ο κύριος φορέας και η ηγετική φωνή της παγκόσμιας κοινότητας...

Πειραιάς

21 Οκτωβρίου 2021, 19.32
Εργασίες καθαρισμού στις παραλίες Φρεαττύδα και Βοτσαλάκια
Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού στις δύο παραλίες της πόλης μας,  Φρεαττύδα και Βοτσαλάκιααπό τον...
20 Οκτωβρίου 2021, 18.36
Ημερίδα από το «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  η 1η Ημερίδα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου...