Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 21:40

«Ας μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος»

damanaki ixthok1
Τα βασικά σημεία από την τοποθέτηση του Νίκου Μπελαβίλα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό:
 
O Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Πειραιά μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο θα επιταχύνει και θα καταστήσει πιο ευέλικτο τον δημοτικό μηχανισμό. Κυρίως, στον τομέα των χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά κονδύλια τεχνικών έργων με ανελαστικές χρονικές προθεσμίες (π.χ. ΟΧΕ, ΠΕΠ Αττικής, ευρωπαϊκά προγράμματα περιβαλλοντικά, αστικών αναπλάσεων, ανταγωνιστικά κ.α.) ή στον τομέα έργων που προϋποθέτουν μεγάλης κλίμακας και ευελιξίας συντονισμούς υπηρεσιών και φορέων (π.χ. κοινά προγράμματα με ευρωπαϊκές πόλεις και οργανισμούς, σχεδιασμός νέου χάρτη σχολικής στέγης και ωρίμανση μελετών σχολικών συγκροτημάτων, ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων κ.ά.).
 
Ανάλογοι φορείς έχουν λειτουργήσει με επιτυχία τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στο ευρύτερο Δημόσιο από πολλά χρόνια: ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Κοζάνης (ΑΝΚΟ), ο οποίος αποτέλεσε πρότυπο, η Αναπτυξιακή του Δήμου Αθηναίων από το 1996, η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. (Ε.Α.Χ.Α.) και η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. η οποία σήμερα είναι ενσωματωμένη στον Δήμο Αθηναίων. 
Από το 2017, από τις διαχειριστικές αρχές της Περιφέρειας Αττικής, είχε επισημανθεί η αδυναμία του Δήμου Πειραιά λόγω της έλλειψης ενός ανάλογου επιχειρησιακού φορέα στην εκταμίευση κονδυλίων και την υλοποίηση έργων. Την αδυναμία αυτή διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών όπως και τον κίνδυνο απορρόφησης των μεγάλων κονδυλίων, αυτών που διατέθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΟΧΕ με την έγκριση της προηγούμενης περιφερειακής αρχής.
 
Εκτιμούμε ότι με το υπάρχον καταστατικό του φορέα, την αποδοχή προσθήκης σε αυτό με ρητή αναφορά στον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και την απόφαση για μονομετοχική εταιρεία του Δήμου Πειραιά, εξασφαλίζονται οι βασικές εγγυήσεις για τον έλεγχο του οργανισμού από τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελεί και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
 
Παρόλα αυτά, θεωρούμε δικαιολογημένες τις επιφυλάξεις των εργαζομένων εντός του ευρύτερου πολιτικού πλαισίου και του πλαισίου της οικονομικής κρίσης στο οποίο ζούμε. Οι ίδιοι βίωσαν το 2013 τις μαζικές απολύσεις που δρομολογήθηκαν κατ’ απαίτηση των δανειστών και τις οποίες αποδέχθηκε ο τότε αρμόδιος υπουργός και νυν πρωθυπουργός.  Σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι ακούν πάλι από στόματος κορυφαίου υπουργού τη δήλωση για περαιτέρω συρρίκνωση του Δημοσίου το οποίο -κατά αυτόν- έχει 400.000 περιττούς υπαλλήλους. Έχουν λοιπόν κάθε λόγο να ανησυχούν.
 
Η πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι διασφαλίσεις οι οποίες δίδονται από το καταστατικό, η στη συνέχεια συγκρότηση του Οργανισμού με το οργανόγραμμα και τις ειδικές στοχεύσεις του όπως και η κοινή δέσμευση ότι αυτός είναι ένας συμπληρωματικός δημοτικός θεσμός ενίσχυσης και όχι συρρίκνωσης των δημοτικών μηχανισμών, αποτελούν τις μόνες εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να επαληθευτούν οι πιο πάνω φόβοι. Ούτως ή άλλως ο Δήμος Πειραιά δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να χάσει ούτε μία θέση εργασίας.
 
Όμως, η μακρά δημοτική εμπειρία στον Πειραιά, μας έχει αποδείξει ότι ανάλογα παλαιότερα εγχειρήματα μετατράπηκαν σε προβληματικά με υπολειτουργούσες, αναποτελεσματικές ή και απολύτως αποτυχημένες δημοτικές επιχειρήσεις. Μηχανισμοί ανεξέλεγκτων προσλήψεων, αναξιοκρατία και αδυναμία στοχοθεσίας οδήγησαν εκεί. Ας το κρατήσουμε και αυτό για να μην επαναλάβουμε τέτοια λάθη.
 
Με αυτά τα δεδομένα, σημειώνουμε επιγραμματικά τις κύριες θέσεις μας για τη λειτουργία του Οργανισμού.
 
1. Ο έλεγχος γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του, δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά στα πλαίσια που ορίζει ο Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
2. Ο κύριος προσανατολισμός του είναι τα τεχνικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά έργα, όπως αυτά έχουν δρομολογηθεί ή θα δρομολογηθούν από το ΣΟΑΠ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης), την ΟΧΕ,
το ΣΒΑΚ και τα εγκεκριμένα στρατηγικά σχέδια του Δήμου Πειραιά. Σε αυτά συμπληρώνεται η επείγουσα ανάγκη ανασχεδιασμού της σχολικής στέγης, όπως περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021.
 
3. Λειτουργεί συμπληρωματικά στις δομές και υπηρεσίες του Δήμου και καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια συνεργειών με τις αρμόδιες διευθύνσεις ανάλογα με τη φύση των μελετών και των έργων.
 
4. Επιδιώκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να επιτύχει η αναβάθμιση τους.
 
5. Εφαρμόζεται αξιοκρατία στην επιλογή των διοικητικών και τεχνικών στελεχών, με βάση το μορφωτικό επίπεδο και την  επιτυχή εμπειρία σε ανάλογα έργα.
 
6. Ορίζεται ανώτατο πλαφόν αμοιβών για τα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού, συμβατού με τις ανάλογες διευθυντικές αμοιβές του Δήμου Πειραιά.
 
7. Εξασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα τόσο των εμπλεκομένων δημοτικών υπαλλήλων όπως και όσων θα εμπλακούν στον Οργανισμό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 
Συμπληρωματικά εισηγούμαστε με βάση την ευρύτερη ανάλογη εμπειρία και τις καλές πρακτικές, τη συγκρότηση άμισθης επιστημονικής επιτροπής η οποία θα θωρακίσει γνωμοδοτικά τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η επιτροπή μπορεί να στελεχωθεί από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με υψηλή ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική εμπειρία.  
 
Με γνώμονα τα πιο πάνω, η πλειοψηφία της δημοτικής ομάδας του «Πειραιάς για όλους», μετά από έντονο προβληματισμό και διεξοδική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν και οι κοινοτικοί σύμβουλοι, αποφάσισε θετικά για τη συμμετοχή της παράταξης στη διοίκηση και τη συμβολή της στην επιτυχή λειτουργία του Οργανισμού.
 
Η παράταξη τοποθετήθηκε σε αυτό το πλαίσιο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24.02.2021) το οποίο ψήφισε κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή του επικεφαλής της παράταξης Νίκου Μπελαβίλα με αναπληρωματικό τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Αναστασάκο στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού.
 
Εδώ η τοποθέτηση του επικεφαλής του «Πειραιάς για όλους», Νίκου Μπελαβίλα, για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24-02-2021.
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

«Τα νησιά μας είναι αόρατα
στο Σχέδιο Ανάκαμψης της
Κυβέρνησης» 
 
«Με τον Γιάννη Μώραλη
δουλεύουμε για να πάμε
τον Πειραιά μπροστά»
 
"Η ελληνική «πράσινη
κυβέρνηση» είναι πλέον και
με τη βούλα βεραμάν"

Γ. Τσιρίδης:
Βιβλία για ψυχαγωγία
  
 
 
 

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

Η Ελληνική Ακτοφυλακή
ευχαριστεί την ΟΛΠ Α.Ε. 

"ΖΩΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ" 
της Ελένης Νίκα  

Δημήτρης Φάκος, Άκης
Τουρκογιώργης: Η συνεργασία
 της χρονιάς
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

10 Απριλίου 2021, 20.39
«Στο πλευρό των ανθρώπων των Λαϊκών Αγορών»
Με αφορμή το νομοσχέδιο για τις Λαϊκές...
10 Απριλίου 2021, 20.33
ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά: Διαδικτυακή Εκδήλωση
Δευτέρα 12/4: Διαδικτυακή Εκδήλωση της...

Ναυτιλία

09 Απριλίου 2021, 00.00
ΟΛΠ Α.Ε. :Οι επενδύσεις στη ΝΕΖ Περάματος
H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την έγκριση των...
07 Απριλίου 2021, 19.55
«Δεν δεχόμαστε παρέκκλιση στην οργανική σύνθεση των πλοίων»
Προειδοποίηση 13 Ναυτεργατικών...

Πειραιάς

12 Απριλίου 2021, 14.14
Πειραιάς: Παροχή βασικών ειδών διατροφής στους οικονομικά  αδύναμους
Ο Δήμος Πειραιά εν όψει του Πάσχα θα...
12 Απριλίου 2021, 14.12
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το Παλατάκι
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το...
11 Απριλίου 2021, 00.00
Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων ξανά στο τραπέζι
Συναντήσεις Γ. Μώραλη με Γ. Γεραπετρίτη...